Skoči na glavno vsebino
+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

KOMUNIKACIJA IN RAZVOJ GOVORA

Prednostna naloga vrtca bo temeljila predvsem na jezikovni komunikaciji in dejavnostih povezanih z njo. Otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in razumeti sporočila drugih, kar počnejo preko jezikovnih dejavnosti, ki so povezane z vsemi jezikovnimi ravninami: s fonološko, morfološko, skladenjsko-pomensko.
Temeljni cilj je razumevanje jezika.
Globalna cilja sta razvijanje verbalnih in neverbalnih komunikacijskih spretnosti in spodbujanje ter razvijanje govorno-jezikovnih veščin (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija).

NAMEN: Otrok v vsakdanji komunikaciji posluša jezik in je aktivno vključen v komunikacijske procese z otroki in odraslimi ob katerih razvija govorno-jezikovne veščine (verbalna in neverbalna komunikacija, kultura komunikacije, vljudnost).

Aktivnosti v okviru prednostne naloge se bodo v posameznih oddelkih izvajale v skladu z otrokovimi razvojnimi sposobnostmi in zmožnostmi. Strokovne delavke pa bodo v svoje delo vključevale smernice, ki so jim bile podane s strani surdopedagoginje mag. Irene Varžič.

Pripravila Herta Počivavšek, dipl. vzg.

(Skupno 477 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost