Skoči na glavno vsebino
+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

SVET STARŠEV VRTCA PODČETRTEK

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje Svet staršev, kot je opredeljeno v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ul RS, št. 16/2017).
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in nadomestnega člana, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje k predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole.
ODDELEK IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA
1. Aleksandra Ribič
2. Jerneja Vrešak, predsednica
3. Nataša Špoljar
4. Petra Molan
5. Ines Šket
6. Nastja Kunst Visočnik
7. Vesna Staroveški
8. Tjaša Planinc
9. Sanja Pustišek
10. Tanja Bevc
11. Emica Špoljar

 

(Skupno 316 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost