Skoči na glavno vsebino
+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

Spoštovani starši!

Na podlagi okrožnice MIZŠ številka 6030-1/2022/7 (8. 3. 2022) vam posredujemo naslednje informacije.

Opustitev nošenja zaščitnih mask v prostorih vrtca

Uporaba zaščitnih mask je v notranjih prostorih vrtca še vedno obvezna, saj se 11. člen odloka, ki določa ukrep nošenja zaščitne maske, ni spremenil. S spremembo 12. člena odloka, ki določa izjeme od nošenja maske, pa je pri vzgojiteljih predšolskih otrok in vzgojiteljih predšolskih otrok – pomočnikov vzgojiteljev prišlo do spremembe, da jim od 4. 3. 2022 dalje ni več potrebno uporabljati zaščitne maske. Hkrati je odlok prinesel tudi izjemo nenošenja maske vsem strokovnim delavcem in drugim zaposlenim, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju vzgojno[1]izobraževalnega programa v osnovnem in srednjem šolstvu. Za zagotovitev enakega položaja strokovnih delavcev in drugih zaposlenih v vrtcih s položajem strokovnih delavcev in drugih zaposlenih v osnovnem in srednjem šolstvu je Ministrstvo za zdravje sprejelo stališče, da so med izjemami, ki jim ni potrebno nositi maske tudi strokovni delavci in drugi zaposleni v vrtcih (čistilke, kuharice, …). S tem stališčem je seznanjen tudi Inšpektorat RS za šolstvo in šport. Obveznost nošenja maske pa ostaja še naprej za vse osebe, ki vstopajo v vrtec (starši, dobavitelji,…).

Obračunavanje odsotnosti otrok iz vrtca zaradi odrejene karantene oziroma izolacije za mesec februar 2022

Kot smo že navedli v naši okrožnici z dne 22. 2. 2022, je z uveljavitvijo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni Covid-19 (Ur.l.RS, 21/22) ukinjena odreditev karantene za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku. Odlok je začel veljati 19. 2. 2022. Z ukinitvijo karantene od 19. 2. 2022 dalje ni več podlage za priznanje pravice do oprostitve plačila staršev za vrtec za dneve odsotnosti otroka po 102. členu ZZUOOP, ki določa, da se staršem oprostitev plačila za vrtec prizna, če je otroku odrejena karantena, kar se izkazuje z odločbo. Na podlagi zgoraj navedene določbe se je v praksi smiselno uporabljala oprostitev plačil staršev za vrtec tudi v primerih izolacije otroka, saj se je na ta način vzpostavil logičen enak pravni položaj med zdravimi otroki, ki so bili napoteni v karanteno in niso smeli obiskovati vrtca ter otroki, ki so bili okuženi s SARS CoV-2 in so morali v t.i. izolacijo. S prenehanjem veljavnosti ukrepa karantene tako preneha veljati tudi možnost priznavanja oprostitve plačil staršev za čas odsotnosti otroka iz vrtca v primeru izolacije.

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost